Haseki Koleji olarak kişisel verilerinizin güvenliğini, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesi ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince Veri Sorumlusu sıfatıyla Haseki Koleji olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3.kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Haseki Koleji tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verileriniz, Haseki Koleji tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında, Haseki Koleji veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Haseki Koleji’nin ya da iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Haseki Koleji’nin tüm ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, internet sitelerimiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile verilen hizmetlerin yürütülmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yönetilmesi içindir. Kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Haseki Koleji ve iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Haseki Koleji’nin tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.